- Livet är nu -

"Insikten att vi redan är framme, att vi inte behöver färdas längre, att vi redan är här, kan ge oss frid och glädje. Förutsättningarna för vår lycka finns redan. Vi behöver bara hjälpa oss själva att vara i nuet för att kunna röra vid den."

-Thich Nhat Hanh -

                         Mindfulness

Mindfulness ett verkningsfullt sätt att reducera stress

"Mindfulness är att var uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i nuet, utan att värdera"
                                           - Jon Kabat- Zinn -

Mindfulness översätts ofta med att vara medvetet närvarande i nuet utan att döma eller värdera det som är. Ursprungligen kommer Mindfulness från Zenbuddhismen och är använt i över 2500 år. Mindfulness är en översättnings till engelskan från Sanksrit: smrti och från pali: sati som betyder "Komma ihåg" och med antydan att komma ihåg att vara i nuet med hjälp av kroppen, andningen och våra sinnen.

Dr Jon Kabat-Zinn är den som infört Mindfulness till västvärlden. Han började forska kring Mindfulness och utarbetade MBSR Mindfulness Based StressReduction. Sedan 1979 driver han Center of Mindfulness i USA. Forskningen där visar att Mindfulness är verksamt när det gäller att reduera stress, stärka immunförsvaret, vid oro ångest, depression, fysisk smärta.

Mindfulness är att med öppet sinne möta de tankar och känslor, både behagliga och obehagliga, som är på besök hos dig just nu. Mindfulness är att uppleva och se känslor för vad de verkligen är, och inte som vi vill eller föreställer oss att de skall vara. Tankar och känslor kommer och går inom oss, stannar för en stund för att sedan försvinna iväg, upplösas eller förvandlas till en annan tanke eller känsla.

Mindfulness hjälper vid framförallt stress, oro/ångest, nedstämdhet/depression samt fysisk smärta. Forskningen visar att regelbunden träning och integrering av mindfulness i din vardag ger:

 • ökat lugn
 • ökad koncentrationsförmåga
 • stärkt immunförsvar
 • förbättrad sömn
 • lyckligare liv
 • stärkt självkänsla
 • ökad kroppskännedom
 • förbättring i hantering av fysisk smärta
 • ökad livskvalitet
 • inre balans
 • ökad energi
 • klarhet och vishet

Planerar att hålla Mindfulnesskurs. Om du är intresserad att gå Mindfulnesskurs vänligen kontakta mig på Kontakta

Mindfulness klassas som friskvård av Skatteverket.
 

 

 

Sitta i stillhet

"Genom att sitta stilla och bara andas in och ut,

utvecklar vi styrka, koncentration och klarhet.

Så sitt som ett berg.

Ingen vind kan blåsa omkull ett berg.

Om du kan sitta en halvtimme,

sitt med glädje en halvtimme.

Om du kan sitta i några minuter,

så sitt med glädje den stunden."

 

-Thich Nhat Hanh -

Mindfulness vänder sig till dig som vill investera i din hälsa och ditt välmående genom att leva ditt liv mer i nuet.

Midnfulness är för dig som vill:

 • vara mer i nuet
 • hitta balans i tillvaron
 • känna lugn och ro i tankar och känslor i din vardag
 • få ett nytt förhållningssätt till livet
 • öka din livskvalitet
 • är nyfiken på vad mindfulness är
Mindfulness är även för dig som:
 • ofta känner stress
 • har svårt att sova
 • är okoncentrerad
 • har spänningsvärk
 • känner av andra stressrelaterade tillstånd som oro/ångest, nedstämdhet, fysisk smärta

"Denna form av meditation är särskilt avsedd för dem som ogillar färdigstrukturerade program och för dem som inte tycker om att bli tillsagda vad de skall göra, men som är tillräckligt nyfikna på vad medveten närvaro innebär, och vad den kan betyda för dem, för att själv vilja pussla ihop en bild av det hela med hjälp av några råd och förslag"

                    - Jon Kabat-Zinn -